Hệ thống văn phòng

Nhà xe Hoàng Hà có văn phòng thuận tiện trên các khu vực xe chạy qua, các văn phòng đều có thể nhận vé và nhận hàng chuyển phát nhanh giữa Phú Thọ – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thái Bình – Thanh Hóa